Φιλοσοφία

Στόχος του γραφείου είναι να καλύψει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του χρήστη, φροντίζοντας για τη δημιουργία λειτουργικών και ποιοτικών χώρων διαβίωσης, έχοντας πάντα σαν βάση την καλή αισθητική και το σεβασμό στο τοπίο, την άρτια κατασκευή και τη σωστή ενεργειακή συμπεριφορά.

Κάθε έργο προσαρμόζεται στο κλίμα του τόπου, δίνεται έμφαση στη δημιουργική και αισθητική χρήση του φυσικού φωτός, τη χρησιμοποίηση παθητικών ενεργειακών συστημάτων με στόχο την προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη, την άνετη διαβίωση του και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό δίνεται στην ανάδειξη του υπαιθρίου χώρου και τη σύνδεση του με το εσωτερικό του κτιρίου, έτσι ώστε να αποτελεί ένα αναπόσπαστο σύνολο.