Υπηρεσίες

Το γραφείο μας ανταποκρίνεται σε μια ευρεία γκάμα αρχιτεκτονικών μελετών σε συνεργασία με έναν αριθμό εξωτερικών συνεργατών με τους οποίους συζητούμε, αξιολογούμε τις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις και επιλέγουμε την καλύτερη δυνατή από κοινού με τον πελάτη, καλύπτοντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.

Συνεργαζόμαστε με ένα πλήρες δίκτυο προμηθευτών αλλά και έμπειρων συνεργείων, το οποίο μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του έργου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη δημιουργία νέων υλικών τεχνολογίας και κατασκευαστικών μεθόδων και διασφαλίζουμε τη δυνατότητα αλλά και σωστή εφαρμογή τους στο εκάστοτε έργο. Για το σκοπό αυτό το γραφείο προσφέρει μια πλήρη μελέτη με κατασκευαστικές λεπτομέρειες για κάθε έργο και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την οργάνωση, την επίβλεψη και την υποστήριξη της κατασκευής για ένα τελικό ποιοτικό αποτέλεσμα.